Mã slide :D6YSAT

Màu chủ đạo : Xanh ngọc

Phong cách: Hiện đại sáng tạo

https://download.slide.com.vn/education-powerpoint-template-D6YSAT