Mã slide : B8W2MZ9

Màu chủ đạo : Xanh biển

Phong cách: Sáng tạo

https://download.slide.com.vn/education-keynote-template-B8W2MZ9