Mã slide : LX2YWEL

Màu chủ đạo : Xanh biển

Phong cách: Hiện đại

https://download.slide.com.vn/pintar-education-powerpoint-presentation-LX2YWEL