Mã slide : HWUJN38

Màu chủ đạo : Xanh biển

Phong cách: Đơn giản

https://download.slide.com.vn/ejucation-education-powerpoint-template-HWUJN38