Mã slide :N8BKCE3

Màu chủ đạo : Vàng pastel

Phong cách: Hiện đại

https://download.slide.com.vn/education-powerpoint-presentation-N8BKCE3