Mã slide : DHS5VT7

Màu chủ đạo : Tím

Phong cách: Sáng tạo

 

https://download.slide.com.vn/eruditio-education-powerpoint-template-DHS5VT7