Mã slide : EC8S6J7

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Tươi sáng

https://download.slide.com.vn/knowing-education-keynote-template-EC8S6J7