Slide giáo dục màu sắc phong cách nổi bật

Mã slide : YVVENV6

Màu chủ đạo : Xanh – đỏ – vàng

Phong cách: Nổi bật

https://download.slide.com.vn/bazero-healthcare-education-powerpoint-YVVENV6

  Slide giáo dục màu vàng phong cách ấn tượng thu hút

Leave a Comment

You cannot copy content of this page