Mã slide : E012

Màu chủ đạo : màu pastel

Phong cách: Vintage

https://download.slide.com.vn/file/d/14R-Kh_0ZN0w9LLeIFG4jjXeL967aSAPk/view?usp=sharing