Mã slide : E022

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Dễ thương

https://download.slide.com.vn/file/d/1_YH7WNGtFb96_MXU3MI1nPGIVoDZ2CYR/view?usp=sharing