Mã slide : E002

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Dễ thương

https://download.slide.com.vn/file/d/1nWNWpJulwdHFoYmzRS8Bd96hRfNxzICv/view?usp=sharing