Mã slide : E014

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Bắt mắt

https://download.slide.com.vn/file/d/1gv8hq4_7hdoZ-vwBmarTaP3fKItn_gzH/view?usp=sharing