Mã slide : G6U5LJA

Màu chủ đạo : Đỏ thẫm

Phong cách: Sáng tạo

https://download.slide.com.vn/online-education-presentation-template-G6U5LJA