Mã slide : E003

Màu chủ đạo : Cam, xanh

Phong cách: Màu sắc

https://download.slide.com.vn/file/d/1iSzSE-hHWYaHE6JGd4wPfqm84HXFSuJ4/view?usp=sharing