Slide dạy học kèm đa màu sắc nổi bật fancy

Mã slide : GD006

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Nổi bật, fancy