Mã slide : MP013

Màu chủ đạo : Xanh dương pastel

Phong cách: Nhẹ nhàng, dễ thương

https://download.slide.com.vn/file/d/15b9MRNz1ZYzRQeMdE4rJ0nurLC7o9vH0/view?usp=sharing