Mã slide : E015

Màu chủ đạo : màu pastel

Phong cách: dễ thương

https://download.slide.com.vn/file/d/1I_4rbXYEAjWAiFTHncAtY2Pq8ZggTbFO/view?usp=sharing