Slide bài học về khí hậu và nước màu xanh tươi sáng

Mã slide : MP004

Màu chủ đạo : Xanh lá

Phong cách: Trẻ trung, tươi sáng

https://download.slide.com.vn/file/d/1ZBG2CxZbwMKZxzU_FNs1uWAk29_3zHCQ/view?usp=sharing

  Slide hồ sơ năng lực công ty công nghệ màu pastel đơn giản

Leave a Comment

You cannot copy content of this page