Slide bài giảng ngôn ngữ màu pastel gần gũi

Mã slide : E014

Màu chủ đạo : màu xanh pastel

Phong cách: Gần gũi

https://download.slide.com.vn/file/d/1WxJ5PWc-sOccqvuUi0jRSyMW-fz_QN81/view?usp=sharing

  Slide thời trang màu sắc nổi bật phong cách năng động trẻ trung

Leave a Comment

You cannot copy content of this page