Mã slide : E014

Màu chủ đạo : màu xanh pastel

Phong cách: Gần gũi

https://download.slide.com.vn/file/d/1WxJ5PWc-sOccqvuUi0jRSyMW-fz_QN81/view?usp=sharing