Mã slide : E018

Màu chủ đạo : màu pastel

Phong cách: dễ thương

https://download.slide.com.vn/file/d/1EtnYPoJUUU4_AjND2LuYpmRXqPq8ihqo/view?usp=sharing