Mã slide : E013

Màu chủ đạo : màu xanh

Phong cách: ấn tượng

https://download.slide.com.vn/file/d/1JkQ-BT_a_zhVjN41araWzVNX0-Ud8MXY/view?usp=sharing