Slide bài giảng giáo viên màu xanh ấn tượng

Mã slide : E013

Màu chủ đạo : màu xanh

Phong cách: ấn tượng

https://download.slide.com.vn/file/d/1JkQ-BT_a_zhVjN41araWzVNX0-Ud8MXY/view?usp=sharing

  Slide inforgraphics bản đồ địa lý màu xanh lá nổi bật

Leave a Comment

You cannot copy content of this page