Mã slide : MP011

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Dễ thương gần gũi

https://download.slide.com.vn/file/d/1Y55WQKGeRE81Ip8ki9PUkpThtU37FkIc/view?usp=sharing