Mã slide : KD010

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Nổi bật, bắt mắt

https://download.slide.com.vn/file/d/1qmE–bNOQZVXvi4ZAhb6NXAqzokUIMhH/view?usp=sharing