Mã profile : PXFZMJD

Màu chủ đạo : Xanh đen – Trắng

Phong cách: Gần gũi, thân thiện

https://download.slide.com.vn/brython-company-profile-keynote-template-PXFZMJD