Mã slide : MP012

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Năng động, trẻ trung

https://download.slide.com.vn/file/d/1Ed5UGxmGrbhasar_VxftHuBPB88lF6w9/view?usp=sharing