Mã slide : CLNBF3W

Màu chủ đạo : Vàng

Phong cách: Thu hút

https://download.slide.com.vn/edumode-education-powerpoint-presentation-CLNBF3W