Mã slide :E7CCE35

Màu chủ đạo : Xanh biển

Phong cách: Bắt mắt, hiện đại

https://download.slide.com.vn/traveller-google-slides-template-E7CCE35