Mã slide : QJZRZGM

Màu chủ đạo : Xanh biển

Phong cách: Nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/martisa-travel-google-slides-template-QJZRZGM