Mã slide :6KXVCYJ

Màu chủ đạo : Nâu

Phong cách: Cổ điển

https://download.slide.com.vn/adventra-travel-adventure-google-slides-6KXVCYJ