Mã slide : MZ6DP53

Màu chủ đạo : Đen

Phong cách: Hiện đại, sáng tạo

https://download.slide.com.vn/exploid-travel-powerpoint-template-MZ6DP53