Mã profile : TLF7TC

Màu chủ đạo : Trắng

Phong cách: Màu sắc, nổi bật

https://download.slide.com.vn/quin-clean-minimal-company-profile-keynote-TLF7TC