Mã slide : 2NKYXQD

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Nổi bật, bắt mắt

https://download.slide.com.vn/kreasi-digital-marketing-google-slides-2NKYXQD