Slide hồ sơ thầu cung cấp thiết bị điện tử màu xanh – đen năng động nổi bật

Mã slide : HST021

Màu chủ đạo : Xanh – đen

Phong cách: Năng động nổi bật