Mã slide : CN005

Màu chủ đạo : đa màu sắc

Phong cách: Năng động nổi bật