Mã slide : KD008

Màu chủ đạo : Cam – hồng

Phong cách: Nổi bật, dễ thương

https://download.slide.com.vn/file/d/17A7jxC25k9YkxjbUTdEvAEInPrOMwwPT/view?usp=sharing