Slide đánh giá hiệu quả công việc màu xanh lá nổi bật

Mã slide : KD007

Màu chủ đạo : Xanh lá

Phong cách: Tươi sáng, bắt mắt

https://download.slide.com.vn/file/d/1lqQCrZ88mfQfBudmM8vA8hjLQJg4gtd7/view?usp=sharing

  Slide bán hàng và tiếp thị màu xanh - đen nổi bật cá tính

Leave a Comment

You cannot copy content of this page