Slide chiến lược truyền thông 5 giai đoạn màu xanh -tím năng động nổi bật

Mã slide : SA008

Màu chủ đạo : Xanh – tím

Phong cách: Năng động nổi bật