Slide báo cáo truyền thông xã hội màu vàng – đen năng động nổi bật

Mã slide : SA005

Màu chủ đạo : Vàng – đen

Phong cách: Năng động nổi bật