Mã slide : MP006

Màu chủ đạo : Trắng

Phong cách: Trẻ trung, đơn giản

https://download.slide.com.vn/file/d/1xwwXIPThQFdY1Esi-zN5H7gtKAUTe5c5/view?usp=sharing