Slide 5 giai đoạn chiến lược truyền thông xã hội màu vàng năng động nổi bật

Mã slide : SA001

Màu chủ đạo : Vàng

Phong cách: Năng động nổi bật