Slide 5 giai đoạn chiến lược truyền thông xã hội màu pastel fancy

Mã slide : SA002

Màu chủ đạo : Pastel

Phong cách: Fancy tươi sáng