Mã slide : KD013

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Đơn giản, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/18UHc-sDnNxIrKRFv0RKncQA6byWFIJ2q/view