Mã slide : UUYPC8Z

Màu chủ đạo : Vàng – Cam

Phong cách: Nổi bật, bắt mắt

https://download.slide.com.vn/amzea-construction-project-google-slides-UUYPC8Z