Mã slide : YT010

Màu chủ đạo : Xanh

Phong cách: Cổ điển

https://download.slide.com.vn/file/d/1Up-lmCgCO_VzrV5c_TVAfsthYpLZ3PSw/view?usp=sharing