Mã slide : C3V2TZ6

Màu chủ đạo : Xanh pastel

Phong cách: Nhẹ nhàng, gần gũi

https://download.slide.com.vn/social-media-marketing-slides-template-C3V2TZ6