Mã slide : MK007

Màu chủ đạo : Xanh

Phong cách: Trẻ trung, nổi bật

https://download.slide.com.vn/file/d/1nqxwoXlgGTMrA78hyhlp8cBpkVNNMHX5/view?usp=sharing