Mã slide : YT006

Màu chủ đạo : Vàng, Xanh, Đỏ

Phong cách: Thu hút

https://download.slide.com.vn/file/d/1k141lHABmX8kbOPqzjN_oVhNyS2PSZ1T/view?usp=sharing