Slide dịch vụ y tế màu xanh trắng nhẹ nhàng

Mã slide : YT009

Màu chủ đạo : Xanh , trắng

Phong cách: Nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1hHP58eXkU-oaAMMszUUbUOScPviFNOHP/view?usp=sharing

  Slide hồ sơ thầu cung cấp dịch vụ nấu ăn màu hồng tím nổi bật

Leave a Comment

You cannot copy content of this page