Mã slide : YT009

Màu chủ đạo : Xanh , trắng

Phong cách: Nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1hHP58eXkU-oaAMMszUUbUOScPviFNOHP/view?usp=sharing