Mã slide : YT001

Màu chủ đạo : Xanh ngọc

Phong cách: Đơn giản, sáng tạo

https://download.slide.com.vn/file/d/161gZZRVrspnmYxr7Aamwqd_fYMThnJhk/view?usp=sharing