Mã slide : YT007

Màu chủ đạo : Màu đỏ xanh

Phong cách: Đơn giản

https://download.slide.com.vn/file/d/1soumnQUHiVPbtYjc3R0Br8l3QO5CJqXl/view?usp=sharing